Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Chuẩn đầu ra.: Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Công nghệ Sinh học trình độ đại học

Title

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Công nghệ Sinh học trình độ đại học

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

05/10/2020

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

819 QĐ-DHN Về việc ban hành Chuẩn đầu ra ngành đào tạo CN Sinh học trình độ ĐH.pdf    
Content Type: News Item
Created at 27/04/2021 4:13 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 27/04/2021 4:14 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong