Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Hóa học trình độ đại học

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

05/10/2020

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

818 QĐ-DHN Về việc ban hành Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Hóa học trình độ ĐH.pdf    
Content Type: News Item
Created at 27/04/2021 4:08 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 27/04/2021 4:14 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong