Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Chuẩn đầu ra.: Quy định chuẩn tiếng Anh đầu ra tại Trường Đại học Dược Hà Nội

Title

Quy định chuẩn tiếng Anh đầu ra tại Trường Đại học Dược Hà Nội

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

22/09/2020

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

738 QĐ-DHN Ban hành Quy định chuẩn tiếng Anh đầu ra tại Trường ĐHDHN.pdf    
Content Type: News Item
Created at 29/10/2020 10:06 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 29/10/2020 10:09 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong