Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Hóa dược trình độ Đại học

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

24/07/2019

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

673QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Hóa dược trình độ Đại học.pdf    
Content Type: News Item
Created at 24/07/2019 2:32 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 24/07/2019 2:41 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong