Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Chuẩn đầu ra.: Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học, trình độ Dược sĩ chuyên khoa cấp II

Title

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học, trình độ Dược sĩ chuyên khoa cấp II

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

01/10/2017

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

831 QĐ-DHN Ban hành chuẩn đầu ra ngành đào tạo dược học trình độ DSCK cấp II.pdf    
Content Type: News Item
Created at 30/10/2017 3:11 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 10/11/2017 2:46 CH by Doan Hong