Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Chuẩn đầu ra.: Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học, trình độ Dược sĩ chuyên khoa cấp I

Title

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học, trình độ Dược sĩ chuyên khoa cấp I

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

02/10/2017

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

830 QĐ-DHN Ban hành chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học trình độ DSCK cấp I.pdf    
Content Type: News Item
Created at 30/10/2017 3:02 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 10/11/2017 2:46 CH by Doan Hong