Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Chuẩn đầu ra ngành đạo tạo Dược học, trình độ tiến sĩ

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

03/10/2017

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

829 QĐ-DHN Ban hành chuẩn đầu ra ngành đào tạo dược học trình độ tiến sĩ.pdf    
Content Type: News Item
Created at 30/10/2017 2:57 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 10/11/2017 2:47 CH by Doan Hong