Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học, trình độ thạc sỹ

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

04/10/2017

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

1269 QĐ-DHN Ban hành chuẩn đầu ra ngành đào tạo dược học trình độ thạc sỹ.pdf    
Content Type: News Item
Created at 21/04/2017 2:22 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 10/11/2017 2:47 CH by Doan Hong