Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Văn bản hướng dẫn: Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Title

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

28/09/2016

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

702_TB_BGDDT.PDF    
Content Type: News Item
Created at 28/09/2016 3:20 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 28/09/2016 3:21 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong