Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến

DescriptionNews

​Hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến dùng cho sinh viên

ImageNews

 

ContentNews

Bước 1: Trên thanh địa chỉ của trình duyệt web gõ địa chỉ sau: tracnghiem.hup.edu.vn
pic 1.jpg
- Tên truy cập: Do giảng viên coi thi cấp
- Mật khẩu: Do giảng viên coi thi cấp
Bước 2: Lựa chọn môn thi
 pic 2.re.jpg
- (1): Kiểm tra Mã sinh viên
- (2): Kiểm tra Họ và tên
- (3): Lựa chọn Môn thi
- (4): Chọn tham gia thi môn thi đã lựa chọn
 
Bước 3: Thông tin chi tiết môn thi
pic 3.re.jpg
 - (1): Kiểm tra Tên môn thi 
- (2): Lựa chọn Tham gia thi
Bước 4: Tham gia làm bài thi trắc nghiệm
pic 4.re.jpg
- (1): Môn thi
- (2): Mã đề
- (3): Họ tên sinh viên
- (4): Số báo danh
- (5): Thời gian còn lại
- (6): Tích vào ô trả lời đúng
- (7): Đánh dấu: Chọn đánh dấu nếu muốn bỏ qua những câu đó để làm câu khác
- (8): Chưa chắc chắn: Câu hỏi chưa chắc chắn khi chọn đánh dấu có màu vàng
- (9): Chưa trả lời: Câu chưa trả lời có màu đỏ
- (10): Hiển thị toàn bộ câu hỏi của đề thi, khi chọn câu hỏi nào đề thi sẽ hiển thị câu hỏi đó trên màn hình
- (11): Nộp bài:
         + Sinh viên làm bài chưa hết tổng thời gian quy định có thể kích vào "Nộp bài" để nộp và xem điểm
         + Nếu đã hết Tổng thời gian làm bài sinh viên chưa làm xong máy sẽ tự động nộp bài và hiển thị điểm
 

AuthorNews

 

CreatedDate

31/05/2016

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 31/05/2016 2:00 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 31/05/2016 2:06 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong