Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông báo về danh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi

DescriptionNews

Học kỳ I, năm học 2016-2017

ImageNews

 

ContentNews

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017, trong học kỳ I, Nhà Trường sẽ tiến hành lấy ý kiến từ người học về 21 học phần dưới đây:
 
STT
HỌC PHẦN
BỘ MÔN
ĐỐI TƯỢNG
1.                   
Viên đặc biệt
Bào chế
M/K67
2.                   
Công nghệ vi sinh trong sản xuất dược phẩm
Công nghiệp dược
M/K67
3.                   
Bệnh gây ra do thuốc
Dược lực
N/K67
4.                   
Quản lý cung ứng thuốc
Quản lý kinh tế dược
O/K67
5.                   
Dịch tễ dược trong nghiên cứu cộng đồng
Quản lý kinh tế dược
O/K67
6.                   
Kiểm nghiệm dược liệu và các chế phẩm có nguồn gốc dược liệu
Dược liệu
P/K67
7.                   
Trồng và phát triển cây thuốc
Thực vật
P/K67
8.                   
Dược lý 2
Dược lực
M,N,O,P/K68
9.                   
Pháp chế dược
Quản lý kinh tế dược
M,N,O,P/K68
10.               
Quá trình thiết bị trong công nghệ dược phẩm
Công nghiệp dược
M/K68
11.               
Bệnh học 2
Y học cơ sở
N/K68
12.               
Dược cộng đồng
Quản lý kinh tế dược
O/K68
13.               
ĐC về NC và phát triển sản phẩm từ thảo dược
Thực vật
P/K68
14.               
Dược liệu 1
Dược liệu
K69
15.               
Hóa dược 1
Hóa dược
K69
16.               
Tâm lý và đạo đức y học
Mác - Lênin
K69
17.               
Bệnh học cơ sở
Y học cơ sở
K69
18.               
Vi sinh
Vi sinh & Sinh học
K70
19.               
Giải phẫu sinh lý
Y học cơ sở
K70
20.               
Hóa phân tích 1
Hóa phân tích & Độc chất
K70
21.               
Tin học
Toán tin
K71

AuthorNews

 

CreatedDate

03/08/2016

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 03/08/2016 9:30 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 03/08/2016 10:06 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong