Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông báo về danh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi

DescriptionNews

​Học kỳ II năm học 2015-2016

ImageNews

 

ContentNews

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2015-2016, trong học kỳ II, Nhà Trường sẽ tiến hành lấy ý kiến từ người học về 15 môn học/học phần dưới đây: 

STT
HỌC PHẦN
BỘ MÔN
ĐỐI TƯỢNG

1.                   

Kỹ thuật chiết xuất dược liệu
Công nghiệp dược
M/K67
2.                 
Dược dịch tễ cơ bản
Quản lý kinh tế dược
M/K67
3.                  
Dược lâm sàng
Dược lâm sàng
K67
4.                
Sử dụng thuốc trong điều trị
Dược lâm sàng
N/K67
5.                   
Thông tin thuốc
Dược lâm sàng
N,O/K67
6.                   
Marketing dược
Quản lý kinh tế dược
O/K67
7.                   
Dược động học
Dược lâm sàng
K68
8.                   
Độc chất
Hóa phân tích & Độc chất
K68
9.                   
Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Mác – Lênin
K68
10.              
Truyền thông giáo dục sức khỏe
Quản lý kinh tế dược
K69
11.              
Hóa lý dược
Vật lý - Hóa lý
K69
12.              
Sinh lý bệnh miễn dịch
Y học cơ sở
K69
13.
Hóa đại cương vô cơ
Hóa đại cương vô cơ
K70
14.
Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin 1
Mác – Lênin
K70
15.
Vật lý đại cương 2
Vật lý - Hóa lý
K70

AuthorNews

 

CreatedDate

11/03/2016

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 11/03/2016 4:55 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 14/03/2016 9:13 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong