Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Thông báo: Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Dược Hà Nội

Title

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Dược Hà Nội

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

Trường Đại học Dược Hà Nội đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 86,9%.

CreatedDate

06/04/2018

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

GiaychungnhanKDCL-DHD-2018.pdf    
Content Type: News Item
Created at 13/04/2021 2:16 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 13/04/2021 2:31 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong