Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Thông báo: Báo cáo tình hình việc làm của dược sĩ khóa 69 (tốt nghiệp năm 2019)

Title

Báo cáo tình hình việc làm của dược sĩ khóa 69 (tốt nghiệp năm 2019)

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

31/12/2020

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

BC tinh hinh viec lam cua sinh vien TN 2019.pdf    
Content Type: News Item
Created at 09/03/2021 2:40 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 09/03/2021 2:41 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong