Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Thông báo: Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - học kỳ II, năm học 2019 - 2020 (0

Title

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - học kỳ II, năm học 2019 - 2020 (0

DescriptionNews

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020, trong học kỳ II, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.​​

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

09/01/2020

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học và DS GVBM dự kiến phản hồi.pdf    
Content Type: News Item
Created at 12/08/2020 2:43 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 12/08/2020 2:44 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong