Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông báo về việc tiếp sinh viên

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

​Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng sẽ tiếp và giải quyết các công việc của sinh viên có liên quan đến Phòng vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:
 
- Thời gian: 9h - 11h
 
Phòng xin thông báo đến toàn thể các lớp sinh viên trong Trường biết và thực hiện.

AuthorNews

 

CreatedDate

04/03/2016

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 04/03/2016 4:47 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 16/03/2016 4:23 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong