Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Thông báo: Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy học phần - học kỳ I, năm học 2019 - 2020

Title

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy học phần - học kỳ I, năm học 2019 - 2020

DescriptionNews

Thực ​hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020, trong học kỳ I, Nhà trường tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của 22 học phần.​

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

09/09/2019

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

KH triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy các học phần HKI (2019-2020).pdf    
Content Type: News Item
Created at 17/09/2019 3:56 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 17/09/2019 3:57 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong