Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Thông báo: Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - học kỳ I, năm học 2019 - 2020

Title

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - học kỳ I, năm học 2019 - 2020

DescriptionNews

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020, trong học kỳ I, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.​​

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

06/08/2019

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

KH triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về HĐ giảng dạy của GV HKI (2019-2020).pdf    
Content Type: News Item
Created at 17/09/2019 3:53 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 17/09/2019 3:57 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong