Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Thông báo: Thông báo về danh sách học phần được thu thập ý kiến phản hồi

Title

Thông báo về danh sách học phần được thu thập ý kiến phản hồi

DescriptionNews

​Học kỳ II, năm học 2017-2018

ImageNews

 

ContentNews

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018, trong học kỳ II, Nhà Trường sẽ tiến hành lấy ý kiến từ người học về 21 học phần (chi tiết xem file đính kèm).Danh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi học kỳ II năm học 2017-2018( Theo bộ môn).pdfDanh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi học kỳ II năm học 2017-2018( Theo bộ môn).pdf

AuthorNews

 

CreatedDate

28/02/2018

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 28/02/2018 10:13 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 28/02/2018 10:14 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong