Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông báo về danh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi

DescriptionNews

​Học kỳ I, năm học 2017-2018

ImageNews

 

ContentNews

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018, trong học kỳ I, Nhà Trường sẽ tiến hành lấy ý kiến từ người học về 21 học phần (chi tiết xem file đính kèm).Danh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi HKI (2017-2018) theo BM.pdfDanh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi HKI (2017-2018) theo BM.pdf

 

AuthorNews

 

CreatedDate

25/09/2017

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 28/02/2018 10:08 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 28/02/2018 10:09 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong