Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Thông báo: Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy

Title

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy

DescriptionNews

Thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018, Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy bao gồm: Hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động thực hành, học phần và chất lượng của toàn khóa học...

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

09/08/2017

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 14/08/2017 2:46 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 14/08/2017 2:46 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong