Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (K65, CĐ3)

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

​Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28/9/2016 v/v báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức triển khai thu thập thông tin và báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên chính quy, trình độ đại học và cao đẳng sau tốt nghiệp 1 năm.

AuthorNews

 

CreatedDate

30/12/2016

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

644 DHN-KTKĐCL Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.pdf    
Content Type: News Item
Created at 30/12/2016 9:08 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 30/12/2016 9:10 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong