Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Sứ mạng

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

1) Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, giỏi về nghiệp vụ có phẩm chất đạo đức phù hợp với nhu cầu xã hội và có thể hội nhập quốc tế.

2) Tạo ra các công trình nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực dược được ứng dụng trong thực tiễn, tạo ra giá trị cho xã hội.

3) Là trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp, hàng đầu để hỗ trợ phát triển thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm thảo dược đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành và quốc gia.

4) Là trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Dược, nuôi dưỡng, hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng hội nhập quốc tế, trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa, tài nguyên, trí tuệ Việt Nam.​

AuthorNews

 

CreatedDate

09/07/2020

SourceNews

Nguồn: Nghị quyết về việc thông qua Chiến lược, kế hoạch phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 09/07/2020 11:13 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 09/07/2020 11:14 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong