Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
   
View: 

1. Học phần

 sdfasf
 (20%) 
 
 Học phần 12
 (20%) 
 
 1
 (20%) 
 
 dược lâm sàng
 (20%) 
 
 dd
 (20%) 
 

Total: 5

2. Lớp-Khóa

 dfasfsd
 (20%) 
 
 K64
 (20%) 
 
 2015
 (20%) 
 
 a2k72
 (20%) 
 
 dd
 (20%) 
 

Total: 5

3. Bộ môn

 Bào chế
 (60%) 
 
 Dược lâm sàng
 (40%) 
 
 Hóa dược
 (0%)  

Total: 5

4. Giáo viên tham gia giảng dạy

 sdfsfsdf
 (20%) 
 
 Nguyễn Tuấn Phong
 (20%) 
 
 it1
 (20%) 
 
 Liên Hương
 (20%) 
 
 dd
 (20%) 
 

Total: 5

5. Chọn loại học phần

 Học phần chỉ lý thuyết
 (100%)  
 Học phần có thực hành
 (0%)  
 Học phần có thảo luận
 (0%)  

Total: 5

6. Học phần có thực hành

  
Thấp
Trung bình
Cao

Total: 0

7. Học phần lý thuyết

  
Low
Average
High
(%)8020000
Enter Rating Sub-Question #1
 
 
 
 
      
 12345
(%)06020200
Enter Rating Sub-Question #2
   
 
 
 
 
 
  
 12345
(%)06002020
Enter Rating Sub-Question #3
   
 
   
 
 
 
12345

Total: 5

8. Học phần có semina

  
Low
Average
High

Total: 0

9. Các ý kiến khác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần

 dfsdfsd
 (20%) 
 
 dfjhgb kjsdfjks fsjkdfn jksnfjks fkjshfkjs hfkjs hfsd
 (20%) 
 
 fgdsfgds
 (20%) 
 
 tốt
 (20%) 
 
 ddd
 (20%) 
 

Total: 5

10. Ý kiến đóng góp nhằm cải tiến phiếu phản hồi

 sdfsdfsd
 (20%) 
 
 dsfjk skjfb sdjkfsdjkf jskfsjd fnlsdflsnflsdhfkshkfls hfkl shlfks klfh slfksh lfk hslfkhslf hslfh sl lkvnxlkv xlvk xklv ldhjfí dfsfjs lfskf s hldk hsld
 (20%) 
 
 dfdsfdsfd
 (20%) 
 
 tốt
 (20%) 
 
 dd
 (20%) 
 

Total: 5