Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông báo số: 401/ DHN - KT & KĐCL, ngày 10 tháng 9 năm 2009

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

Về việc phổ biến tự đánh giá Trường để đăng ký kiểm định chất lượng.

Thong bao so 401 (10-9-09).pdfThong bao so 401 (10-9-09).pdf

AuthorNews

 

CreatedDate

26/03/2010

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 01/08/2012 10:57 SA by Nguyen Lan Anh
Last modified at 05/09/2012 9:26 SA by Nguyen Lan Anh