Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông báo số: 606 /DHN - KT & KĐCL, ngày 23 tháng 12 năm 2009

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

Báo cáo hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2009.

Bao cao hien trang CT dam bao chat luong GD 2009 (23-12-09).pdfBao cao hien trang CT dam bao chat luong GD 2009 (23-12-09).pdf
AuthorNews

 

CreatedDate

26/03/2010

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 01/08/2012 10:55 SA by Nguyen Lan Anh
Last modified at 05/09/2012 9:23 SA by Nguyen Lan Anh