Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Quyết định số: 354/QĐ - DHN, ngày 20 tháng 8 năm 2009

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

Về việc thành lập các nhóm Công tác chuyên trách Hội đồng Tự đánh giá.

DS cac nhom cong tac chuyen trach HĐ tu danh gia (20-8-09).pdfDS cac nhom cong tac chuyen trach HĐ tu danh gia (20-8-09).pdf

Quyet dinh 354(20-8-09).pdfQuyet dinh 354(20-8-09).pdf

AuthorNews

 

CreatedDate

26/03/2010

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 01/08/2012 10:58 SA by Nguyen Lan Anh
Last modified at 05/09/2012 9:29 SA by Nguyen Lan Anh