Quyết định số: 65/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 1 tháng 11 năm 2007 - Hệ thống VB pháp quy - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định số: 65/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 1 tháng 11 năm 2007 (13/05/2010)

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

QD65-2007-BGD(1-11-2007).docQD65-2007-BGD(1-11-2007).doc

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: