Quyết định số: 76/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 14 tháng 12 năm 2007 - Hệ thống VB pháp quy - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định số: 76/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 14 tháng 12 năm 2007 (13/05/2010)

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

QD76-2007-BGD(14-12-2007).docQD76-2007-BGD(14-12-2007).doc

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: