Quyết định số: 29/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 06 tháng 6 năm 2008 - Hệ thống VB pháp quy - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định số: 29/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 06 tháng 6 năm 2008 (13/05/2010)

​Ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.  29-2008-QD-BGDDT(6-6-2008).pdf29-2008-QD-BGDDT(6-6-2008).pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: