Công văn số: 560/KTKĐCLGD, ngày 06 tháng 6 năm 2008 - Hệ thống VB pháp quy - Cổng thông tin Đại Học Dược

Công văn số: 560/KTKĐCLGD, ngày 06 tháng 6 năm 2008 (13/05/2010)

​Về việc ban hành hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học. 

CV 560-KTKĐCLGD(6-6).docCV 560-KTKĐCLGD(6-6).doc

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: