Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học, ngày 05 tháng 9 năm 2008 - Hệ thống VB pháp quy - Cổng thông tin Đại Học Dược

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học, ngày 05 tháng 9 năm 2008 (13/05/2010)

(Theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

huongdansudungTC-QD65(5-9-2008).dochuongdansudungTC-QD65(5-9-2008).doc

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: