Công văn số: 1276/BGDĐT-NG, ngày 20 tháng 2 năm 2008 - Hệ thống VB pháp quy - Cổng thông tin Đại Học Dược

Công văn số: 1276/BGDĐT-NG, ngày 20 tháng 2 năm 2008 (19/09/2010)

Về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
CV1276.docCV1276.doc

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: