Quyết định số 2705 - BGD ĐT, ngày 29 tháng 07 năm 2015 - Hệ thống VB pháp quy - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định số 2705 - BGD ĐT, ngày 29 tháng 07 năm 2015 (11/01/2016)

Quyết định v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

2705_QD_BGDDT.PDF2705_QD_BGDDT.PDF

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: