Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Quyết định số: 65/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 1 tháng 11 năm 2007

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

QD65-2007-BGD(1-11-2007).docQD65-2007-BGD(1-11-2007).doc

AuthorNews

 

CreatedDate

13/05/2010

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 01/08/2012 10:33 SA by Nguyen Lan Anh
Last modified at 05/09/2012 9:15 SA by Nguyen Lan Anh