Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Quyết định số: 76/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 14 tháng 12 năm 2007

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

QD76-2007-BGD(14-12-2007).docQD76-2007-BGD(14-12-2007).doc

AuthorNews

 

CreatedDate

13/05/2010

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 01/08/2012 10:33 SA by Nguyen Lan Anh
Last modified at 05/09/2012 9:14 SA by Nguyen Lan Anh