Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Quyết định số: 29/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 06 tháng 6 năm 2008

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

​Ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.  29-2008-QD-BGDDT(6-6-2008).pdf29-2008-QD-BGDDT(6-6-2008).pdf

AuthorNews

 

CreatedDate

13/05/2010

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 01/08/2012 10:26 SA by Nguyen Lan Anh
Last modified at 05/09/2012 9:13 SA by Nguyen Lan Anh