Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Hệ thống VB pháp quy: Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học, ngày 05 tháng 9 năm 2008

Title

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học, ngày 05 tháng 9 năm 2008

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

(Theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

huongdansudungTC-QD65(5-9-2008).dochuongdansudungTC-QD65(5-9-2008).doc

AuthorNews

 

CreatedDate

13/05/2010

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 01/08/2012 10:23 SA by Nguyen Lan Anh
Last modified at 05/09/2012 9:07 SA by Nguyen Lan Anh