Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Công văn số: 1276/BGDĐT-NG, ngày 20 tháng 2 năm 2008

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

Về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
CV1276.docCV1276.doc

AuthorNews

 

CreatedDate

19/09/2010

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 01/08/2012 10:20 SA by Nguyen Lan Anh
Last modified at 05/09/2012 9:06 SA by Nguyen Lan Anh