Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Hệ thống VB pháp quy: Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

Title

Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

DescriptionNews

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 kèm theo Tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học để thay thế cho Tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.​

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

26/02/2020

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

CV1669 thay thế CV 769 (31.12.2019).pdf    
TL hướng dẫn kèm CV 1669 thay thế CV 769 (31.12.2019).docx    
Content Type: News Item
Created at 26/02/2020 2:43 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 26/02/2020 2:45 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong