Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Hệ thống VB pháp quy: Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

Title

Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

DescriptionNews

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 kèm theo Bảng hướng dẫn đánh giá để thay thế cho Bảng hướng dẫn đánh giá kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.​​​

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

26/02/2020

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Bảng hướng dẫn kèm CV 1668 thay thế CV 768 (31.12.2019).docx    
CV1668 thay thế CV 768 (31.12.2019).pdf    
Content Type: News Item
Created at 26/02/2020 2:38 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 26/02/2020 2:45 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong