Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Hệ thống VB pháp quy: Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Title

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

07/08/2018

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Thong tu 04.2016-TT-BGDĐT Ban hanh Quy dinh kd. CTĐT.pdf    
Content Type: News Item
Created at 07/08/2018 4:41 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 07/08/2018 4:44 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong