Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Hệ thống VB pháp quy: Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Title

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

12/06/2017

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Thong tu 12-2017-TT-BGDÐT Ban hanh Quy đinh KĐ CSGD.pdf    
Content Type: News Item
Created at 12/06/2017 5:02 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 07/08/2018 4:46 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong