Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Quyết định số 2705 - BGD ĐT, ngày 29 tháng 07 năm 2015

DescriptionNews

Quyết định v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

11/01/2016

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 11/01/2016 3:19 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 11/01/2016 3:20 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong