Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Giới thiệu: Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Title

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, thanh tra giám sát đào tạo trong nhà Trường.

2. Nhiệm vụ

+ Xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo thí và đảm bảo chất lượng trên cơ sở các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định và kiểm định chất lượng.

+ Tư vấn về cách thức và kỹ thuật xây dựng ngân hàng đề thi. Đánh giá đề thi trắc nghiệm khách quan.

+ Tổ chức thi, in sao đề thi, làm phách và tổ chức chấm thi tập trung cho các kỳ thi kết thúc học phần do Trường tổ chức.

+ Tổ chức phúc khảo bài thi kết thúc học phần

+ Tổ chức thanh tra giám sát đào tạo và giám sát các kỳ thi.

+  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng.

+ Tổ chức tập huấn và tư vấn các hoạt động đảm bảo chất lượng cho cán bộ, giảng viên, hướng dẫn các bộ môn cách xây dựng các công cụ đánh giá, ngân hàng câu hỏi, cải tiến các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học cho các hệ đào tạo khác nhau.

+ Nghiên cứu các tiêu chí và xây dựng công cụ đánh giá: giáo trình, chương trình, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp… 

+ Xây dựng công cụ đánh giá, tiến hành khảo sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường từ các bên liên quan.

+ Tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng theo điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng.

+ Thực hiện công tác giao nhận, lưu giữ và bảo quản phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.

+ Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho Website của Nhà trường.

+ Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước. 

+ Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

 

 

AuthorNews

 

CreatedDate

30/12/2021

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 06/08/2012 3:32 CH by Doan Hong
Last modified at 06/07/2022 10:18 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong