Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Danh sách cán bộ phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ
 Vy_Kthi.jpg
PGS.TS. Nguyễn Tường Vy
Trưởng phòng
 
ThS. Kiều Thị Hồng
Phó trưởng phòng
 
ThS. Vũ Thúy Nga
Chuyên viên

ThS. Nguyễn Thùy Dương
Chuyên viên
 
ThS. Lê Thị Quỳnh Liên
Thư viện viên


TS. Đào Nguyệt Sương Huyền
Giảng viên chính

 
ThS. Đặng Thị Hơn
Chuyên viên

Thuy 5.jpg

DS. Vũ Thị Thanh Thuý
KTV chính dược

AuthorNews

 

CreatedDate

18/02/2016

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 18/02/2016 4:07 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 06/07/2022 10:02 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong