Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Báo cáo tổng hợp

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews 

Bộ Y tế    

 

 


Trường Đại học Dược Hà Nội

 

 


 

 

 

 


BIỂU TỔNG HỢP


Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng


Năm học 2012-2013


- Hình thức công khai: tại website trường


- Địa chỉ website: http://www.hup.edu.vn


 

 

 

 


STT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

01


2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

01


3

Diện tích đất của trường

m2

14.599


4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

18.575


4.1

Diện tích phòng học các loại

-

3.093


4.2

Diện tích thư viện

-

365


4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

4.077


4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

535


5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

3.568


6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn

Người

184


6.1

Giáo sư

-

0


6.2

Phó giáo sư

-

15


6.3

TSKH, tiến sỹ

-

41


6.4

Thạc sỹ

-

80


6.5

Cử nhân

-

48


7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy

Người

5.399


7.1

Tiến sỹ

-

55


7.2

Thạc sỹ

-

285


7.3

Chuyên khoa I

-

448


7.4

Chuyên khoa II

-

46


7.5

Đại học

-

2.493


7.6

Liên thông

-

1.501


7.7

Bằng hai

-

124


7.8

Cao đẳng

-

447


8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

73,9


9

Mức học phí hệ chính quy năm 2012-2013

Triệu đồng /người/năm

 


9.1

Tiến sỹ

-

14


9.2

Thạc sỹ

-

8,5


9.3

Chuyên khoa I

-

8,5


9.4

Chuyên khoa II

-

14


9.5

Đại học (Chính quy, Liên thông, Văn bằng hai)

-

5,7


9.6

Cao đẳng

-

4,5


10

Kinh phí đào tạo năm học 2012-2013

Triệu  đồng /người/năm

 


10.1

Nghiên cứu sinh (Không phải là công chức, viên chức)

-

24


10.2

Thạc sỹ (Không phải là công chức, viên chức)

-

15,5


10.3

CK I (Không phải là công chức, viên chức)

-

14


10.4

CK II (Không phải là công chức, viên chức)

-

20


10.5

Đại học

 

 


10.5.1

Văn bằng hai

-

13


10.5.2

Liên thông theo địa chỉ sử dụng:

 

 


 

- Tại Hà Nội

-

13


 

- Tại TP HCM & Đà Nẵng

-

16


 

- Tại Hải Dương

-

14


10.6

Cao đẳng

-

10


11

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

 


11.1

Từ ngân sách

-

51,9


11.2

Từ học phí, lệ phí

-

19,0


11.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

2,9


11.4

Từ nguồn khác

-

26,6


 

Ghi chú:  Số TSKH, tiến sỹ nếu đã tính trong các giáo sư, phó giáo sư thì không tính trùng trong mục 6.3 nữa.                                      


AuthorNews

 

CreatedDate

21/09/2012

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 15/10/2012 12:31 CH by Nguyen Thuy. Duong
Last modified at 24/12/2012 3:28 CH by Nguyen Thuy. Duong