Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Documents :All DocumentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

This system library was created by the Publishing feature to store documents that are used on pages in this site.
  
  
  
  
  
027181000123.Lien.jpg
  
19/06/2019 11:32 SANo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
1269 QĐ-DHN Ban hành chuẩn đầu ra ngành đào tạo dược học trình độ thạc sỹ.pdf
  
20/04/2017 4:44 CHNo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
207TB-DHN Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy.pdf
  
14/08/2017 2:45 CHNo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
245QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học, trình độ Đại học sửa đổi, bổ sung.pdf
  
06/05/2014 4:58 CHNo presence informationNguyen Thuy. Duong
2705_QD_BGDDT.PDF
  
11/01/2016 3:18 CHNo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
289QĐ-DHN Ban hành quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường Đại học Dược Hà Nội.pdf
  
16/05/2022 9:32 SANo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
29-2008-QD-BGDDT(6-6-2008).pdf
  
05/09/2012 9:13 SANo presence informationNguyen Lan Anh
3b. Thong bao so 200.TB-DHN Thu hoc phi va chi phi dao tao tu nam hoc 2016-2017 den nam hoc 2020-2021.pdf
  
29/08/2016 3:19 CHNo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
46 TB-DHN TB thu học phí và kinh phí đào tạo năm học 2015-2016 đến 2019-2020.pdf
  
25/02/2016 3:22 CHNo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
624 DHN-KTKĐCL Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.pdf
  
20/11/2017 8:32 SANo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
673QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Hóa dược trình độ Đại học.pdf
  
24/07/2019 2:39 CHNo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
6b.  347 TB-DHN Thu học phí và chi phí đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.pdf
  
27/11/2017 10:20 SANo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
738 QĐ-DHN Ban hành Quy định chuẩn tiếng Anh đầu ra tại Trường ĐHDHN.pdf
  
29/10/2020 10:07 SANo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
818 QĐ-DHN Về việc ban hành Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Hóa học trình độ ĐH.pdf
  
24/03/2021 2:03 CHNo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
829 QĐ-DHN Ban hành chuẩn đầu ra ngành đào tạo dược học trình độ tiến sĩ.pdf
  
30/10/2017 2:58 CHNo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
848 QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra 6 Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ.pdf
  
29/11/2021 11:12 SANo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Bản tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác.doc
  
05/09/2012 9:18 SANo presence informationNguyen Lan Anh
Bao cao hien trang CT dam bao chat luong GD 2009 (23-12-09).pdf
  
05/09/2012 9:23 SANo presence informationNguyen Lan Anh
Báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác.doc
  
05/09/2012 9:19 SANo presence informationNguyen Lan Anh
BAOCAOTUDANHGIA 2011.pdf
  
03/03/2016 9:25 SANo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
BC tinh hinh viec lam cua sinh vien TN2018.pdf
  
19/05/2020 8:41 SANo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Biên bản thanh tra thi.doc
  
05/09/2012 9:16 SANo presence informationNguyen Lan Anh
Bieu 20. CamKetCL.pdf
  
29/08/2016 9:26 SANo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Bieu 21. CK CLDT thuc te 8.9.2016.pdf
  
09/09/2016 8:45 SANo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Bieu 21. CK CLDT thuc te.pdf
  
02/03/2016 2:08 CHNo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Bieu 21. CK CLĐT thuc te.pdf
  
17/11/2014 3:07 CHNo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Bieu 22. CK CSVC.pdf
  
24/08/2016 4:30 CHNo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Bieu 23  3 công khai GV cơ hữu 2015-2016 .doc.pdf
  
01/03/2016 9:52 SANo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Bieu 23. CK doi ngu 9-2016.pdf
  
12/09/2016 3:16 CHNo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Bieu 23. CK Doi ngu.pdf
  
01/09/2016 4:01 CHNo presence informationKhao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
1 - 30Next