Danh sách các Đối tác quốc tế - Đối tác quốc tế - Cổng thông tin Đại Học Dược

Danh sách các Đối tác quốc tế (17/05/2010)

Hiện nay, trường Đại học Dược Hà Nội đã có quan hệ và ký kết hợp tác với một số tổ chức, các trường đại học Y Dược nổi tiếng trên thế giới như trường đại học california, trường đại học Paris 5, Paris 11, Tổ chức y tế thế giới, tổ chức liên hiệp quốc... Mọi thông tin chi tiết xin quý vị vào xem.

CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Hiện nay, trường Đại học Dược Hà Nội đã có quan hệ và ký kết hợp tác với một số tổ chức sau:

A.     Các trường Đại học

I.      Các trường Đại học tại Pháp:

-         Đại học Paris V

-         Đại học Paris XI

-         Đại học Lyon 1

-         Đại học Bordeaux II

-         Đại học Toulouse 3

-         Đại học  Marseil II

II.     Các trường Đại học, tổ chức tại Mỹ:

-         Đại học California Sanfrancisco

-         Tổ chức Management Sciences for Health (MSH)

-         Hội đồng dược điển Mỹ

-         Viện Thông tin, Đại học Pittburg

III.    Các trường Đại học tại Hàn Quốc:

-         Đại học Chonnam

-         Đại học Yeungnam

-         Đại học Sungkyungwan

-         Đại học quốc gia Chungnam

IV.   Các trường Đại học tại Nhật Bản:

-         Đại học Kanazawa

-         Đại học Kitasato

-         Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo

-         Đại học Kyoto

V.    Các trường Đại học tại Australia:

-         Đại học tổng hợp Curtin

-         Đại học Adelade

-         Đại học tổng hợp Melbourne

-         Bệnh viện Austin

VI.   Các trường Đại học tại Anh:

-         Đại học Strathclyde

-         Đại học Aston 

-         Đại học Edinburg

VII.  Các trường Đại học tại Trung Quốc:

-         Đại học Nam Kinh

-         Đại học Dược Khoa Trung Quốc (CMU)

VIII.  Các trường Đại học tại Thái Lan:

-         Đại học Chiangmai

-         Đại học Mahidol

-         Đại học Chulalongkorn

IX.   Các trường Đại học tại Singapore

-          Đại học Quốc gia Singapore

X.    Các trường Đại học tại Bỉ:

-          Đại học Catholic Leuven

-         Đại học Catholic Louvain

XI.   Các trường Đại học tại Hà Lan:

-         Đại học Groningen 

XII.  Các trường Đại học, tổ chức tại Thụy Điển:

-         Đại học Goteborg

-         Đại học Uppsala

XIII.    Các trường Đại học tại Đài Loan:

-         Đại học Y Trung Quốc 

XIV.   Các trường Đại học tại  Hồng Kông:

-         Đại học Dược Hong kong

XV.     Các trường Đại học tại Lào:

-         Đại học Quốc gia Lào

XVI.         Các trường Đại học tại Campuchia:

-         Đại học Quốc gia Campuchia

 B.    Các tổ chức quốc tế:

-         World Vision

-         Tổ chức Dược sĩ không biên giới

-         Ford Foundation in Vietnam and Thailand

-        Worldbank

-         International Society of Pharmacovigilance (ISoP)

-         Australian Government Overseas Aid Program (AusAID)

-         World health organization (WHO) 

-         Supply Chain Management System (SCMS) Pharmacien sans frontier 

-         International Pharmaceutical Federation (FIP)

-         Wallonie Bruxelles International 

-         Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

 C.    Các Đại sứ quán:

-         Đại Sứ quán Cộng hòa Pháp

-         Đại Sứ quán Hoa Kỳ

-         Đại Sứ quán Bỉ

-         Đại Sứ quán Lào 

-         Đại Sứ quán Campuchia

-        Đại Sứ quán Australia 

-         Đại Sứ quán Bulgarie

-         Đại Sứ quán Hà Lan

CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Hiện nay, trường Đại học Dược Hà Nội đã có quan hệ và ký kết hợp tác với một số tổ chức sau:

A.     Các trường Đại học

I.      Các trường Đại học tại Pháp:

-         Đại học Paris V

-         Đại học Paris XI

-         Đại học Lyon 1

-         Đại học Bordeaux II

-         Đại học Toulouse 3

-         Đại học  Marseil II

II.     Các trường Đại học, tổ chức tại Mỹ:

-         Đại học California Sanfrancisco

-         Tổ chức Management Sciences for Health (MSH)

-         Hội đồng dược điển Mỹ

-         Viện Thông tin, Đại học Pittburg

III.    Các trường Đại học tại Hàn Quốc:

-         Đại học Chonnam

-         Đại học Yeungnam

-         Đại học Sungkyungwan

-         Đại học quốc gia Chungnam

IV.   Các trường Đại học tại Nhật Bản:

-         Đại học Kanazawa

-         Đại học Kitasato

-         Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo

-         Đại học Kyoto

V.    Các trường Đại học tại Australia:

-         Đại học tổng hợp Curtin

-         Đại học Adelade

-         Đại học tổng hợp Melbourne

-         Bệnh viện Austin

VI.   Các trường Đại học tại Anh:

-         Đại học Strathclyde

-         Đại học Aston 

-         Đại học Edinburg

VII.  Các trường Đại học tại Trung Quốc:

-         Đại học Nam Kinh

-         Đại học Dược Khoa Trung Quốc (CMU)

VIII.  Các trường Đại học tại Thái Lan:

-         Đại học Chiangmai

-         Đại học Mahidol

-         Đại học Chulalongkorn

IX.   Các trường Đại học tại Singapore

-          Đại học Quốc gia Singapore

X.    Các trường Đại học tại Bỉ:

-          Đại học Catholic Leuven

-         Đại học Catholic Louvain

XI.   Các trường Đại học tại Hà Lan:

-         Đại học Groningen 

XII.  Các trường Đại học, tổ chức tại Thụy Điển:

-         Đại học Goteborg

-         Đại học Uppsala

XIII.    Các trường Đại học tại Đài Loan:

-         Đại học Y Trung Quốc 

XIV.   Các trường Đại học tại  Hồng Kông:

-         Đại học Dược Hong kong

XV.     Các trường Đại học tại Lào:

-         Đại học Quốc gia Lào

XVI.         Các trường Đại học tại Campuchia:

-         Đại học Quốc gia Campuchia

 B.    Các tổ chức quốc tế:

-         World Vision

-         Tổ chức Dược sĩ không biên giới

-         Ford Foundation in Vietnam and Thailand

-        Worldbank

-         International Society of Pharmacovigilance (ISoP)

-         Australian Government Overseas Aid Program (AusAID)

-         World health organization (WHO) 

-         Supply Chain Management System (SCMS) Pharmacien sans frontier 

-         International Pharmaceutical Federation (FIP)

-         Wallonie Bruxelles International 

-         Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

 C.    Các Đại sứ quán:

-         Đại Sứ quán Cộng hòa Pháp

-         Đại Sứ quán Hoa Kỳ

-         Đại Sứ quán Bỉ

-         Đại Sứ quán Lào 

-         Đại Sứ quán Campuchia

-        Đại Sứ quán Australia 

-         Đại Sứ quán Bulgarie

-         Đại Sứ quán Hà Lan

CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Hiện nay, trường Đại học Dược Hà Nội đã có quan hệ và ký kết hợp tác với một số tổ chức sau:

A.     Các trường Đại học

I.      Các trường Đại học tại Pháp:

-         Đại học Paris V

-         Đại học Paris XI

-         Đại học Lyon 1

-         Đại học Bordeaux II

-         Đại học Toulouse 3

-         Đại học  Marseil II

II.     Các trường Đại học, tổ chức tại Mỹ:

-         Đại học California Sanfrancisco

-         Tổ chức Management Sciences for Health (MSH)

-         Hội đồng dược điển Mỹ

-         Viện Thông tin, Đại học Pittburg

III.    Các trường Đại học tại Hàn Quốc:

-         Đại học Chonnam

-         Đại học Yeungnam

-         Đại học Sungkyungwan

-         Đại học quốc gia Chungnam

IV.   Các trường Đại học tại Nhật Bản:

-         Đại học Kanazawa

-         Đại học Kitasato

-         Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo

-         Đại học Kyoto

V.    Các trường Đại học tại Australia:

-         Đại học tổng hợp Curtin

-         Đại học Adelade

-         Đại học tổng hợp Melbourne

-         Bệnh viện Austin

VI.   Các trường Đại học tại Anh:

-         Đại học Strathclyde

-         Đại học Aston 

-         Đại học Edinburg

VII.  Các trường Đại học tại Trung Quốc:

-         Đại học Nam Kinh

-         Đại học Dược Khoa Trung Quốc (CMU)

VIII.  Các trường Đại học tại Thái Lan:

-         Đại học Chiangmai

-         Đại học Mahidol

-         Đại học Chulalongkorn

IX.   Các trường Đại học tại Singapore

-          Đại học Quốc gia Singapore

X.    Các trường Đại học tại Bỉ:

-          Đại học Catholic Leuven

-         Đại học Catholic Louvain

XI.   Các trường Đại học tại Hà Lan:

-         Đại học Groningen 

XII.  Các trường Đại học, tổ chức tại Thụy Điển:

-         Đại học Goteborg

-         Đại học Uppsala

XIII.    Các trường Đại học tại Đài Loan:

-         Đại học Y Trung Quốc 

XIV.   Các trường Đại học tại  Hồng Kông:

-         Đại học Dược Hong kong

XV.     Các trường Đại học tại Lào:

-         Đại học Quốc gia Lào

XVI.         Các trường Đại học tại Campuchia:

-         Đại học Quốc gia Campuchia

 B.    Các tổ chức quốc tế:

-         World Vision

-         Tổ chức Dược sĩ không biên giới

-         Ford Foundation in Vietnam and Thailand

-        Worldbank

-         International Society of Pharmacovigilance (ISoP)

-         Australian Government Overseas Aid Program (AusAID)

-         World health organization (WHO) 

-         Supply Chain Management System (SCMS) Pharmacien sans frontier 

-         International Pharmaceutical Federation (FIP)

-         Wallonie Bruxelles International 

-         Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

 C.    Các Đại sứ quán:

-         Đại Sứ quán Cộng hòa Pháp

-         Đại Sứ quán Hoa Kỳ

-         Đại Sứ quán Bỉ

-         Đại Sứ quán Lào 

-         Đại Sứ quán Campuchia

-        Đại Sứ quán Australia 

-         Đại Sứ quán Bulgarie

-         Đại Sứ quán Hà Lan

ThiAnh

Thi Anh

Các tin đã đưa ngày: