Chương trình Erasmus Plus - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
  • ERAMUS PLUS - KA2 với Đại học TARTU (ESTONIA) 16/02/2017

    Tên dự án: Nâng cao năng lực đào tạo sau đại học về y sinh học đáp ứng chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học châu Âu và Việt Nam (dự án EDUSHARE)

  • THÔNG BÁO SỐ 3 - Xét tuyển học viên đi học ngắn hạn tại Italy 10/01/2017

    Trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Dược Hà Nội với Trường Đại học Camerino – Italy và Chương trình Erasmus Plus, một chương trình thuộc liên minh Châu Âu (EU) - hỗ trợ tăng cường trao đổi giáo dục, đào tạo ngắn hạn giữa các nước Châu Âu và Châu Á. Trường Đại học Dược Hà Nội xin gửi thông báo số 3 đến các nghiên cứu sinh, học viên cao học đang theo học các chương trình đào tạo tại Trường về việc xét tuyển 04 ứng viên đi học ngắn hạn tại Trường Đại học Camerino, Italy từ tháng 9/2017 đến 2/2018 (6 tháng)​.

Các tin đã đưa ngày: